Affiliate Programe

  เข้าสู่ระบบพันธมิตร

  UCW88 คาสิโน ยินดีต้องรับทุกท่าน เข้าสู่ระบบพันธมิตร ทีมีเกมหลากหลาย เรามีโปรแกรม ทีท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้ผลกำไรอย่างไม่จำกัด และยุติธรรม โดยที่ท่านไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เริ่มต้นสร้างรายได้ไปกับเรา UCW88

  โปรแกรมพันธมิตร

  1. กดลงทะเบียนพันธมิตร กรอกข้อมูลรายละเอียดของท่านด้วยข้อมูลจริง ให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ จากทางเรา
  2. หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อทางอีเมล์เพื่อแจ้งรายละเอียดทางบัญชี ระบบจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นและโอนให้ท่านในทุกๆ เดือน และหากมีกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชี จะต้องแจ้งให้พนักงานทราบในช่องทางบริการออนไลน์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ การสมัครลงทะเบียน จะใช้เวลา 3 วันในการตรวจสอบและอนุมัติ

  ตารางค่าคอมมิชชั่น

  เปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่น กีฬา /คาสิโน /เกมส์
  ยอดเสียรวม คอมมิชชั่น ยอดเสียรวม คอมมิชชั่น
  0 ~ 10,000 5% 10,001 ~ 25,000 10%
  25,001-50,000 15% 50,001 ~100,000 20%
  100,001 ~ 1,000,000 25% 1,000,001 30%

  หาตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่ทุจริตหลอกลวง ไม่ว่าด้วยประการใดๆ บัญชีจะถูกแบนทันที และจะไม่สามารถขอรับค่าคอมมิชชั่นได้

  ตัวอย่าง


  UCW88 ความบันเทิงออนไลน์ ที่ครบวงจรและเติบโตเร็วที่สุด เรามีความสนุก และความท้าทายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สปอร์ตออนไลน์ คาสิโน สล็อตเกม
  ตัวอย่างการคำนวณค่าคอมมิชชั่น
  ผลชนะรวมจะถูกหักจากค่าใช้จ่ายก่อนนำมาคำนวณหาค่าคอมมิชชั่น
  (ผลชนะรวม : ชนะรวม 120,000 – โบนัส &เงินคืน 20,000) (120,000-20,000)x25% = 25,000 คอมมิชชั่น


  ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

  ค่าคอมมิชชั่น จะทำการคำนวณ ในวันอาทิตย์ ก่อน วันจันทร์แรกของเดือน สำหรับค่าคอมมิชั่นที่จะจ่ายในวันจันทร์แรกของเดือนถัดไป ค่าธรรมเนียมการจัดการต่างๆ จะคำนวณเพื่อเก็บในวันพฤหัสบดีแรก ของทุกๆ เดือน

  เงื่อนไข และข้อตกลงของพันธมิตร

  UCW88 ความบันเทิงออนไลน์

  1. สมาชิก จะต้องยอมรับ เงื่อนไข และข้อตกลง ทั้งของ UCW88 และระบบพันธมิตร หากมีการผิดข้อตกลงไม่ว่ากรณีใดๆ บัญชีจะต้องถูกระงับโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  2. สมาชิกสามารถเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบสถานะของสมาชิกได้ตลอดเวลา ทาง UCW88 จะคำนวณค่าคอมมิชชั่น ที่สมาชิกจะได้รับตามระบบพร๊อกซี่
  3. UCW88 สงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ ใดๆ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับระบบพันธมิตร ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และรวมทั้งการบอกเลิกสัญญาพันธมิตร ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาง UCW88 จะส่งรายละเอียดแจ้งไปยังสมาชิกผ่านทางอีเมล์

  อำนาจและหน้าที่ของพันธมิตร UCW88

  • พันธมิตรจะต้องให้ความร่วมมือกับ UCW88 อย่างเต็มที่เพื่อ การขาย การตลาด และการขยายการให้บริการ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย และกฎ ระเบียบ และไม่ขัดต่อภาพลักษณ์ที่ดี ของ UCW88
  • หากมีโปรแกรมส่งเสริมการขาย การตลาดอื่นใด นอกเหนือจากนี้ ทางพันธมิตรจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • ห้ามมิให้พันธมิตร คัดลอก หรือเปิดเผยอมูลของทาง UCW88 ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หน้าจอ การโฆษณา หากมีการละเมิดทาง UCW88 สงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี หากมีกรณีเป็นที่สงสัยให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
  • ข้อบัญญัติและกฎระเบียบ

  • * สมาชิกไม่มีสิทธิในการจัดการระดับบัญชี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง UCW88 หากมีการละเมิดจะถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
  • * สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปกปิดข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใด หากมีการพบ การละเมิดข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่ากรณีใดๆ สมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
  • * สมาชิกสามารถมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว หากตรวจสอบพบว่ามีบัญชีจาก IP เดียวกันมากกว่าหนึ่งบัญชีสมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
  • * การเดิมพันภายใต้การเป็นตัวแทนพันธมิตร จะต้องมีอย่างน้อย 5 บิล ต่อเดือน และ อย่างน้อย สามครั้งต่อสัปดาห์สำหรับการเดิมพันบิลปกติ หากมีการละเมิดข้อตกลงบัญชีสมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น.
  • * บัญชีสมาชิกที่ถูกระงับ ไม่สามารถดำเนินการ ฝาก ถอน หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับทาง UCW88 ได้ หากมีการกระทำดังกล่าว ทาง UCW88 ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และมีคำสั่งใดๆ ต่อไป
  • * ทาง UCW88 สงวนสิทธ์ในการระงับและบอกเลิกการเป็นสมาชิกพันธมิตร หากสมาชิกต้องการจะบอกเลิกจะต้องแจ้งให้ทาง UCW88 ทราบล่วงหน้าอย่งน้อย เจ็ดวัน และหากตรวจสอบว่ามีการกระทำทุจริตอื่นใดบัญชีสมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
  • * สมาชิกไม่มีสิทธิเปิดเผยความเป็นสมาชิก และการเป็นพันธมิตรได้ หากมีการละเมิด บัญชีสมาชิก จะถูกยกเลิกและระงับบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
  • * หากมีการบอกเลิกสัญญา ไม่ว่ากรณีใดๆ UCW88 ขอสงวนสิทธ์ในการดำเนินการ หรือ ยกเลิกภาระหน้าที่ต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนบอกเลิกสัญญา